Frivillige besøksverter inn i sykehjemmet

Nå skal det bli enklere for beboerne ved sykehjemmene å motta besøk fra pårørende og venner. De frivillige besøksvertene bidrar til at besøk blir gjennomført iht gjeldende korona-regler, slik at sykehjemmet kan åpne opp for flere besøk enn de har hatt kapasitet til tidligere.

Vi er svært engstelig for å få smitte inn i våre institusjoner, og må være restriktive til alle besøk utenfra, sier enhetsleder Karen Rasch Aune. Ved at besøksvertene nå bidrar med tilrettelegging ved besøkene, kan vi åpne opp for besøk flere dager i uka, noe både vi ansatte, men selvsagt også beboere og pårørende er svært glad for å få til. Hun setter stor pris på samarbeidet med Ørland sanitetslag og Ørland og Bjugn frivilligsentraler, som er med på å gjøre dette tiltaket gjennomførbart. Vi starter opp ved Ørland sykehjem, og målsettingen er selvfølgelig å kunne etablere besøksvertordningen fast også ved Bjugn helsesenter.

6 frivillige er nå klare til innsats, dette bidrar til at sykehjemmet nå kan åpne opp for besøk flere dager i uka. Vi starter allerede førstkommende søndag, meddeler en fornøyd Karen Rasch Aune.

Vil du bli besøksvert? Ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 916 92 869, eller send SMS.

2022 © Ørland frivilligsentral