Grendakontakt

Bli med å forebygge ensomhet blant de eldre i bygda di!

Som et ledd i å forebygge ensomhet blant eldre, har vi delt kommunen inn i grender, for så å rekruttere lokale frivillige inn til diverse aktiviteter i grenda si.
Grendakontaktene er bindeleddet mellom frivilligsentralen og lokalmiljøet, de som kjenner hvilke utfordringer de eldre i grenda har, og som har oversikt over aktuelle behov og tiltak. Sammen med grendakontaktene er det behov for frivillige som kan være med å ta i et tak for de som er eldre hjemmeboende, som f.eks. gressklipping, snømåking, skyss til butikk, eller rett og slett lage en sosial møteplass av og til. Vi trenger alltid flere frivillige hender, ønsker du å bidra, registrer deg som frivillig!

2022 © Ørland frivilligsentral