Utleiepriser

MEDLEMS- OG UTLEIEPRISER, MEIERIET FRIVILLIGHETENS HUS:

"Meieriet Frivillighetens Hus har som formål å legge forholdene til rette slik at alle lag og organisasjoner i kommunen skal ha mulighet til å leie lokaler i huset til en overkommelig pris, og ta vare på bygningen innvendig" (Vedtekter §1)

All aktivitet i Meieriet skal være i regi av lag/foreninger. Det leies ikke ut til private arrangement.

 

Medlemskontingent:                                           1000,- pr år (interne møter er inkl)

Medl.kontingent barn/unge: (50% red.)              500,- pr år

Leie:

Hele dager medlemmer:                                       300,-

Hele dager ikke medlemmer:                                500,-

Kortere møter/samlinger ikke medlemmer:        300,-

 

Booking: Kontakt  Frivilligsentralen på tlf. 916 92 869, e-post: margaret.aune@orland.kommune.no

 

2022 © Ørland frivilligsentral