Meierikalenderen

Kalender for Meieriet Frivillighetens Hus i Ørland kommune. Frivillige lag og organisasjoner kan leie møtelokaler i Meieriet. Se tilgjengelige lokaler i kalenderen. Booking/spørsmål: Kontakt frivilligsentralen, tlf. 916 92 869.

Blå:         Meierisalen
Gul:         Midt i smørøyet (2. etg.)
Lilla:        Husflidsstua
Rød:        Knivrommet
Grønn:     Husflidskjøkkenet 

2022 © Ørland frivilligsentral