Grendakontakt

Bli med å forebygge ensomhet blant de eldre i bygda di!

Som et ledd i å forebygge ensomhet blant eldre, har vi delt kommunen inn i grender, for så å rekruttere lokale frivillige inn til diverse aktiviteter i grenda si. Grendakontaktene er bindeleddet mellom frivilligsentralen og lokalmiljøet, de som kjenner hvilke utfordringer de eldre i grenda har, og som har oversikt over aktuelle behov og tiltak. Sammen med grendakontaktene er det behov for frivillige som kan være med å ta i et tak for de som er eldre hjemmeboende, som f.eks. gressklipping, snømåking osv. Vi trenger alltid flere frivillige hender, ønsker du å bidra, registrer deg som frivillig!

2022 © Ørland frivilligsentral