Øvelseskjøring

Det er stort behov for ledsagere til øvelseskjøring i kommunen. Mange som trenger hjelp med øvelseskjøring har skaffet egen bil, så du slipper å bruke din egen.

Det å være ledsager under øvelseskjøring er en viktig jobb og er et stort ansvar. Du som ledsager ansees under øvelseskjøringen som føreren av bilen og har da det overordnede ansvaret.

Du bør kunne svare ja på disse spørsmålene for å være klar for oppgaven;

  • Har jeg tilstrekkelig trafikal kompetanse som sjåfør til at jeg kan hjelpe andre i gang med bilkjøring?
  • Har jeg tid og tålmodighet til å følge en progresjon over tid?
  • Er jeg villig til å oppdatere min egen kunnskap og gjøre mitt beste for å være et forbilde for en ny trafikant bak rattet?

Krav til ledsager ved øvelseskjøring

  • Ledsageren skal være minst 25 år.
  • Han/hun skal ha hatt et norsk førerkort utstedt til personbil sammenhengende de siste 5 årene, og kan i den perioden ikke ha blitt fratatt førerkortet.


God tur!

https://www.tryggtrafikk.no/ovelseskjoring-og-forerkort/tips-til-deg-som-skal-ovelseskjore/ 

2022 © Ørland frivilligsentral