PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eierforhold og styresammensetning

EIERFORHOLD:

Ørland frivillighetssentral ble startet 01.10.2005. Frivillighetssentralen eies av Ørland kommune, Ørland Røde Kors, Ørland Menighetsråd og Ørland Sanitetslag som går inn med midler til drift. I tillegg bidrar Kirke- og kulturdepartementet med et årlig driftstilskudd (kr 280 000,- i 2009). Regjeringen ønsker å sikre en helhetlig frivillighetspolitikk, og frivillighetssentralene er det viktigste satsingsområdet.

STYRESAMMENSETNING:

Styret for Ørland Frivilligsentral 2009/2010 består av følgende:

Kirsten Aune, styreleder ( repr. fra Ørland Røde-Kors )
Hanna Sødal, nestleder (repr.fra Ørland menighet)
Mary-Ann Hernes, ( repr. fra Ørland Sanitetslag )
Hallgeir Grøntvedt, (repr. fra Ørland kommune )
Frank Robert Vik, (repr. fra Ørland kommune )