PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillige til hjelp ved Ørland Helsesenter

Sammen med prosjektet " Kultur + Helse = Sant" bidrar frivilligsentralen med frivillige i forbindelse med ulike arrangementer på Sykehjem/Trygdepensjonatet.

Frivilligsentralen bidrar også med å finne frivillige til å kjøre rundt kiosktralle, matombringing til eldre i kommunen og pasientvenn. Vi har behov for flere frivillige til matombringing og til å være pasientvenn. Så hvis du kan stille opp så ta kontakt.