PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AKTIVITETER 2008

 Nattevandring
I samarbeid med Ørland Røde Kors organiserer frivillighetssentralen nattevandring. Nattevandrerne er ute på Brekstad på torsdag-, fredag- og lørdagskvelder og onsdagskvelder når det er Juniorklubb i Ungdommens Hus.
Vi har pr. i dag ca 70 nattevandrere, men skulle gjerne hatt noen flere. Lensmannen i Ørland uttaler at nattevandring er det viktigste forebyggende tiltaket vi har i kommunen mot vold og kriminalitet.

• Barselstreff
Siste onsdag i måneden arrangerer frivillighetssentralen barselstreff på "Hjørnet", i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon og Ørland Sanitetslag. Dit kommer mødre og barn fra både Bjugn og Ørland. Yngste barn som har vært innom har vært 1 måned gammel. Oppmøtet varierer noe, men opptil 34 mødre og barn har deltatt på det meste.

 Pensjonistkafe
Ørland Sanitetslag og frivillighetssentralen samarbeider om å arrangere pensjonistkafe i kantina på Næringshagen siste tirsdagen hver måned. Der har vi underholdning av kulturskolen eller andre lokale bidragsytere, og folk kan kjøpe kaffe og et smørbrød eller kake.

 Fomiddagskino     
Første tirsdagen i måneden,fra september til og med april måned, arrangerer prosjektet "Kultur + Helse = Sant" og frivillighetssentralen i samarbeid med Ørland kommune formiddagskino i Yrjarshall. Kinopublikummet inviteres til kaffe og kaker i Peisestua i Yrjarshall etter forestillingen. Besøket varierer noe alt etter hvilken film som blir satt opp. Best besøkt var "Kautokeinoopprøret"( 157 besøkende) og "Mamma Mia" (90 besøkende)

• TV-aksjonen
Frivillighetssentralen har ansvaret for organiseringen av TV-aksjonen i kommunen. Over 70 bøssebærere bidrar til å samle inn penger til forskjellige gode formål.
  Hallgeir og Herborg leder kommunekomiteen for TV-aksjonen..

 "UngSom- aktiviteter" (Sommeraktiviteter for barn og unge)
Sommeren 2008 organiserte frivillighetssentralen i samarbeid med "FYSAK" og "KIRKA VÅRRES" over 40 forskjellige aktiviteter der 307 barn deltok. ( 87 barn deltok i 2007 og 27 barn i 2006) Vi samarbeidet med lag og organisasjoner og enkeltpersoner i kommunen.

• Nybegynnerkurs i data
I samarbeid med Bygdefolkets Studieforbund i Fosen har frivillighetssentralen arrangert to nybegynnerkurs i data i 2008, ett i mai og ett i september måned. Vi hadde så mange påmeldte på det første kurset at vi måtte arrangere ett til for at alle som var påmeldt skulle få delta. Eldste deltaker var over 90 år.

• Kunstutstilling
Frivillighetssentralene i Sør-Trøndelag utlyste en kunstkonkurranse i 2007. Det kom inn 115 produkter fra 70 forskjellige kunstnere. 31 arbeider ble plukket ut og sendt rundt på en vandreutstilling på frivillighetssentralene i Sør- Trøndelag. 123 personer besøkte utstillingen på Ørland frivillighetssentral

• Organisering av turer
I slutten av mai 2008 organiserte frivillighetssentralen i samarbeid med Nordre Ørland Grunneierlag (NØGL)en tur til gapahuken på Kleivan der det ble orientert om arbeidet som grunneierlaget hadde nedlagt i området. Det var satt opp buss for de som ønsket å delta fra Brekstad. Einar Gjestad spilte trekkspill og Ove Vinge sørget for mat og kaffe. Vi var heldige med været og hadde en kjempefin dag.
I august organiserte frivillighetssentralene i Bjugn og Ørland en busstur til Steinvikholmen for å se på operaen Olav Engelbrektsson. Vi fikk ikke plass til alle som ønsket å være med, så vi må nok gjenta turen neste sommer.
  Reidar Hernes orienterer om aktiviteten i NØGL. .

• Frivillige til forskjellige arrangement i kommunen
Frivillighetssentralen samarbeider med ulike organisasjoner og bidrar til å skaffe frivillige til ulike arrangement i kommunen, som Brekstad Kulturfestival, Ørlandsdagene, 4 H-landsleiren, Bluesfestivalen og konsert med Nidarosdomens guttekor. Vi har også fått forespørsel om å skaffe frivillige til "Juldagan" på Austrått i år.

• Frivillige til hjelp ved Ørland Helsesenter
Sammen med prosjektet " Kultur + Helse = Sant bidrar frivillighetssentralen med frivillige i forbindelse med ulike arrangementer på Sykehjem/Trygdepensjonatet.
I slutten av juni stilte alle damene på Servicetorget i Ørland kommune og frivillighetssentralen opp med servering av kaffe og kaker i Sansehagen for alle beboerne på Helsesenteret. Kulturskolen og Einar Gjerstad bidro med underholdning.
Frivillighetssentralen bidrar også med å finne frivillige til å kjøre rundt kiosktralle, matombringing til eldre i kommunen og pasientvenn. Vi har behov for flere frivillige til matombringing og til å være pasientvenn.

 Samarbeid med Internasjonal Forening i Fosen
I 2008 har frivillighetssentralen innledet et samarbeid med Internasjonal Forening i Fosen for å hjelpe innvandrerne til å bli bedre integrert i kommunen. Lørdag 1.november arrangeres det en internasjonal dag i Peisestua i Yrjarshall, et samarbeid mellom frivillighetssentralene og kulturskolene i Bjugn og Ørland. Der inviteres innbyggerne i Fosen til å bli kjent med andre kulturer. Det serveres internasjonal mat, innvandrerne presenterer nasjonaldrakter fra heimlandene sine og det blir underholdning.

Frivillighetssentralen skal ivareta alle innbyggerne i kommunen, uansett alder. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva vi kan gjøre. Vi er derfor avhengig av å få innspill fra innbyggerne og lag og organisasjoner om hva de ønsker å bruke oss til. Vi er også avhengig av å få frivillige til å stille opp når vi har behov for det. Tjenestene som gis gjennom frivillighetssentralen skal være gratis. Betalinga er det å kunne bruke seg selv og gleden ved å glede andre. Frivillige kan imidlertid få dekket utgifter de har f. eks til bilutgifter i forbindelse med matombringing osv.