PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AKTIVITETER

 Nattevandring
I samarbeid med Ørland Røde Kors organiserer frivilligsentralen nattevandring. Nattevandrerne er ute på Brekstad på torsdag-, fredag- og lørdagskvelder og onsdagskvelder når det er Juniorklubb i Ungdommens Hus.
Vi har pr. i dag ca 200 nattevandrere. Foreldrene på 8. trinn ved Ørland Ungdomsskole deltar fra 1.jan-09. I tillegg har vi ca 60 faste nattevandrere. 
Lensmannen i Ørland uttaler at nattevandring er ett av de viktigste forebyggende tiltakene vi har i kommunen mot vold og kriminalitet.

• Barselstreff
Siste onsdag i måneden arrangerer frivilligsentralen barselstreff på Hovde Gård, i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon og Ørland Sanitetslag. Dit kommer mødre og barn fra både Bjugn og Ørland. Yngste barn som har vært innom har vært 1 måned gammel. Oppmøtet varierer noe, men opptil 34 mødre og barn har deltatt på det meste.

 Pensjonistkafé
Ørland Sanitetslag og frivilligsentralen samarbeider om å arrangere pensjonistkafe i kantina på Næringshagen siste tirsdagen hver måned i tidsrommet september t.o.m. mai måned. Der har vi underholdning av kulturskolen eller andre lokale bidragsytere, og folk kan kjøpe kaffe og et smørbrød eller kake.

 Fomiddagskino     
Første tirsdagen i måneden, fra september til og med april måned, arrangerer prosjektet "Kultur + Helse = Sant" og frivilligsentralen i samarbeid med Ørland kommune formiddagskino i kinosalen på Ørland Kultursenter. Kinopublikum kan kjøp kaffe og kaker etter forestillingen. Besøket varierer noe alt etter hvilken film som blir satt opp.

• TV-aksjonen
Frivilligsentralen har ansvaret for organiseringen av TV-aksjonen i kommunen. Over 70 bøssebærere bidrar til å samle inn penger til forskjellige gode formål.

 "UngSom-aktiviteter" (Sommeraktiviteter for barn og unge)
I sommerhalvåret organiserer frivilligsentralen i samarbeid med "FYSAK" og Ørland kommune sommeraktiviteter for barn og unge. Vi samarbeider med lag, organisasjoner og enkeltpersoner i kommunen.

• Nybegynnerkurs i data
I samarbeid med Bygdefolkets Studieforbund i Fosen arrangerer frivilligsentralen nybegynnerkurs i data. Eldste deltaker som har deltatt var over 90 år.
Opplæringen foregår på Hårberg skole. 6 kvelder, 3 timer pr. kveld.

• Organisering av turer
I samarbeid m frivilligsentralen i Bjugn organiserer frivilligsentralen div turer, f.eks til midnattsopera på Steinvikholmen.

• Frivillige til forskjellige arrangement i kommunen
Frivilligsentralen samarbeider med ulike organisasjoner og bidrar til å skaffe frivillige til ulike arrangement i kommunen, som Brekstad Kulturfestival, Ørlandsdagene, Bygdadagene og "Juldagan"
på Austrått, Bluesfestivalen og konsert med Nidarosdomens guttekor.

• Frivillige til hjelp ved Ørland Helsesenter

Sammen med prosjektet " Kultur + Helse = Sant" bidrar frivilligsentralen med frivillige i forbindelse med ulike arrangementer på Sykehjem/Trygdepensjonatet.
Frivilligsentralen bidrar også med å finne frivillige til å kjøre rundt kiosktralle, matombringing til eldre i kommunen og pasientvenn. Vi har behov for flere frivillige til matombringing og til å være pasientvenn.

 Samarbeid med Internasjonal Forening i Fosen
I 2008 har frivilligsentralen innledet et samarbeid med Internasjonal Forening i Fosen for å hjelpe innvandrerne til å bli bedre integrert i kommunen. Lørdag 1.november arrangeres det en internasjonal dag i Peisestua i Yrjarshall, et samarbeid mellom frivillighetssentralene og kulturskolene i Bjugn og Ørland. Der inviteres innbyggerne i Fosen til å bli kjent med andre kulturer. Det serveres internasjonal mat, innvandrerne presenterer nasjonaldrakter fra heimlandene sine og det blir underholdning.